Konnerud Takst - Robert Mathisen
Veiledende priser 2016


Priser inkl. mva.
Forenklet verdivurdering

Enebolig, ½-part av tomannsbolig, rekkehus osv.
3 500,-
Leilighet uten fellesarealer < 150 kvm BRA 
3 000,-
 
 
Verdi- og lånetakst
 
Enebolig, ½-part av tomannsbolig, rekkehus osv.
6 000,-
Leilighet uten fellesarealer < 150 kvm BRA 
5 000,-
Tillegg for ekstra leilighet/boenhet 
500,-
 
 
Boligsalgsrapport NS 3600 (BSR 2)
 
Standard enebolig, ½-part av tomannsbolig, rekkehus osv.
inkl. 2 våtrom, ekskl. innredet kjeller. < 200 kvm BRA 
12 500,-
Standard leilighet uten fellesarealer, inkl. 1 våtrom < 150 kvm BRA
8 500,-
 
 
Tillegg til BSR:

Ekstra leilighet/boenhet  
3 000,-
Innredet kjeller/underetasje
1 250,-
Ekstra våtrom 
1 250,-
Garasje  
1 250,-
 
 
Skade- / reklamasjonstakst
 
Andre tjenester
 
Etter avtale eller pr. time 
1 375,-
 
 
Uavhengig kontroll i byggesaker
 
Be om tilbud
 

                                                                     
Prisene forutsetter at oppdragsgiver fremskaffer nødvendig dokumentasjon.
Skjemaavgift og transportkostnader tilkommer om ikke annet avtales på forhånd.
Dersom takstoppdragets størrelse og omfang avviker vesentlig fra det normale, avtales pris på oppdraget på forhånd.