Konnerud Takst - Robert MathisenUavhengig kontroll
 
 
Fra 1. januar 2013 gjelder nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.
Konnerud Takst har Sentral godkjenning og er godkjent som kontrollforetak.
 
De nye kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som kommer inn til kommunen fra januar 2013.
Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.
 
For boliger kreves det uavhengig kontroll av:
  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger
 
Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.
 
Tiltakshaver (byggherre) har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille en mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav.